Historia powstania Zespołu

Chór „Wiwat” powstał w 1988 r. z inicjatywy absolwentek Szkoły Podstawowej Nr 92 w Warszawie, które po sukcesach chóru działającego w tej Szkole nadal pragnęły śpiewać w Zespole. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Alicja Mossakowska – muzyk, wychowawca młodzieży, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Chór „Wiwat” jest Chórem 3-głosowym skupiającym dziewczęta - uczennice szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Dzielnic: Żoliborza i Bielan a także studentki uczelni warszawskich.

Zespół dysponuje bogatym repertuarem. W jego wykonaniu można usłyszeć utwory kompozytorów polskich i obcych różnych epok – dzieła renesansu i baroku, utwory okresu klasycyzmu i romantyzmu, współczesne opracowania muzyki ludowej i rozrywkowej oraz negro spirituals. Liczne kontakty z chórami zagranicznymi umożliwiły na włączenie do repertuaru wiele utworów zagranicznych wykonywanych w oryginalnych językach twórców i kompozytorów.

Od 14 lat z zespołem pracuje jako akompaniator – Anna Cegielska , a od kilku lat wspomaga go muzycznie również Włodzimierz Tyl.

Wiele wnieśli do działalności Chóru wzbogacając artystycznie jego występy: skrzypek – Tadeusz Melon oraz aktorzy: Wojciech Siemion, Elżbieta Gaertner, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, a także stale z zespołem współpracujący kompozytor – pianista – Janusz Tylman.