Osiągnięcia artystyczne Chóru

Chór "Wiwat" brał udział w wielu festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim zdobywając wysokie wyróżnienia przyznawane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Ministra Edukacji Narodowej. W swoim dorobku posiada 28 Pucharów i 5 "Kamertonów".

Do sukcesów artystycznych Chóru należy zaliczyć wiele odbytych zagranicznych tourne koncertowych, za które uzyskiwał bardzo dobre recenzje w prasie lokalnej i pochwały przekazywane na ręce władz polskich za propagowanie kultury polskiej.
Chór koncertował na Kubie oraz wielokrotnie : w Niemczech, Danii, Włoszech, Rosji, Francji, na Litwie, Łotwie, trzykrotnie w Izraelu i dwukrotnie w Chinach.
Dla utrzymania wysokiego poziomu artystycznego Chór zgłasza swoje uczestnictwo do występów na międzynarodowych festiwalach Zespołów chóralnych:
- w 1996 r. wziął udział w III Festiwalu Międzynarodowych Chórów Młodzieżowych w Veldhoven w Holandii gdzie. wśród licznej obsady międzynarodowej zajął I miejsce. Sukces ten powtórzył w 1998 r. i w 2001r. uzyskując ponownie wysoką lokatę wśród uczestników tego Festiwalu,
- w 1998 r. został wytypowany przez Ministerstwo Kultury na koncerty „Voices of the World” organizowane pod auspicjami UNICEF w Rzymie i Watykanie,
- wielokrotnie Chór uczestniczył w Festiwalu – Erotreff Musik organizowanym w miastach południowych Niemiec. Dzięki kilkakrotnym występom na tym Festiwalu dziewczęta poznały takie miasta jak: Rastatt, Weinheim, Ulm, Mainhaim, Freiburg, Karsruhe...,
- w 2002 roku na zaproszenie Ambasadora Chin w Warszawie Chór „Wiwat” wyjechał do Pekinu na VI Międzynarodowy Festiwal Chórów gdzie zajął II miejsce w licznej obsadzie międzynarodowej i I miejsce za najlepszą interpretację chińskiego utworu,
- w 2004 r. Chór został powtórnie zaproszony przez organizatorów Festiwalu tym razem organizowanego w Wuxi k. Shanghaju. Chór Wiwat był reprezentowany przez młodszy skład dziewcząt. Nie obniżyło to w sposób istotny poziomu artystycznego Zespołu. Dziewczęta uzyskały III miejsce i również I miejsce za interpretację utworu chińskiego (innego niż śpiewany na poprzednim festiwalu).
Na pamiątkę z tych wyjazdów pozostały piękne kryształowe puchary wręczone przez organizatorów chińskich.

Liczne kontakty z chórami zagranicznymi pozwoliły na zorganizowanie wielu tournee koncertowych. Do pamiętnych wyjazdów należy wymienić następujące:
- w listopadzie 1997r.i 2001r. Chór przebywał w Wilnie gdzie wystąpił z koncertami dla tamtejszej Polonii uzyskując bardzo pochlebne recenzje,
- w tym samym 2001 roku odbył tournee po południowym wybrzeżu Francji występując z koncertami w Nicei, Cannes oraz na terenie Monaco,
- w 2005r. w maju koncertował w Londynie na zaproszenia burmistrza Ealingu, a w grudniu w tym samym roku koncertował w Bremen i Hamburgu prezentując program kolędowy.
- w maju/czerwcu 2006r. występował po raz trzeci w Izraelu dając 7 koncertów w różnych częściach tego kraju; w Polsce Chór wielokrotnie zapraszany był przez Ambasadę Izraela do uświetniania uroczystości nadania medali „Sprawiedliwi wśród narodów świata” wykonując pieśni w języku hebrajskim.

Jako ważny element dorobku artystycznego Chóru uznać należy kilkakrotne występy w I programie Polskiego Radia , między innymi w programie Janiny Jankowskiej – Ambasadorzy Kultury Polskiej”, nagranie w studio Polskiego Radia kasety pt. „Od Gaude Mater po Beatelsów”, a w 2003 r. płyty z polskimi kolędami współczesnymi.

Oprócz tradycyjnych koncertów Chór „Wiwat” do swojego repertuaru włączył inscenizowane widowiska muzyczne takie jak:

  • „Zaśpiewajmy Jezusowi dziś” – wieczór kolędowy,
  • „Pasja – historia Męki Pańskiej” – misterium wielkanocne,
  • „Jedzie, jedzie na kasztance” – widowisko patriotyczne wykonywane z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.