Historia zespołu

Chór „Wiwat” powstał w 1988 r. z inicjatywy absolwentek Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie, które po sukcesach chóru działającego w tej Szkole nadal pragnęły śpiewać w Zespole. Założycielem, kierownikiem artystycznym i wieloletnim dyrygentem chóru była Alicja Mossakowska – muzyk, wychowawca młodzieży, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.

Obecnie dyrygentem chóru jest Piotr Duchalski - absolwent wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w klasie organów i dyrygentury chóralnej, na co dzień związany ze Szkołą Podstawową nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie.

Zespół dysponuje bogatym repertuarem. W jego wykonaniu można usłyszeć utwory kompozytorów polskich i obcych różnych epok – dzieła renesansu i baroku, utwory okresu klasycyzmu i romantyzmu, współczesne opracowania muzyki ludowej i rozrywkowej oraz negro spirituals.

Liczne kontakty z chórami zagranicznymi umożliwiły włączenie do repertuaru wielu utworów zagranicznych wykonywanych w oryginalnych językach ich twórców. Chór koncertował w Meksyku, Brazylii, Izraelu, Chinach, Niemczech, Danii, Włoszech, Gruzji, Rosji, Francji, na Kubie, Litwie, Łotwie.

Chór brał udział w wielu festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim zdobywając wysokie wyróżnienia przyznawane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Ministra Edukacji Narodowej. W swoim dorobku posiada 28 pucharów i 5 "kamertonów". 

Jako akompaniator z zespołem pracuje pianista Włodzimierz Tyl oraz skrzypek Tadeusz Melon. Przez wiele lat współpracowała z chórem pianistka Anna Cegielska. Wiele wnieśli do działalności chóru wzbogacając artystycznie jego występy aktorzy: Elżbieta Gaertner, Wojciech Siemion, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, a także współpracujący niegdyś z zespołem kompozytor – pianista – Janusz Tylman.

 

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi chóru.